Meer waarde voor reststromen in nieuw circulair verdienmodel voor de glastuinbouw.

Aanbod, kennis, kunde en advies komen samen.

Opgericht door Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON),  SunFresh, LLTB en SIGN

Waarom reststromen verwaarden?

Circulair ondernemen binnen de glastuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Wellicht heeft u wel eens de mogelijkheden bekeken om uw reststromen, zowel organisch als anorganisch, af te zetten. Echter zijn deze mogelijkheden beperkt en kunnen de kosten oplopen.

Om toch te kunnen voorzien in deze prangende behoefte, is Platform Tuinbouwreststromen opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh dn de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

De rol van Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen is één van de grootste consortia van boeren, telers en tuinders, vanuit het perspectief van reststroomverwaarding georganiseerd vanuit de aanbodzijde. Ons primaire doel is om bij te dragen aan het ontwikkel- en verdienmodel voor de achterban van de verschillende organisaties en tegelijkertijd inspelen op de verduurzaming en transitie naar een circulaire economie. Naast dat we kennis en expertise verzamelen, willen we nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens bouwen. En daarvoor zijn we op zoek naar jou. Want zonder jouw reststromen, kunnen we deze ketens niet opzetten.

VERWAARDINGSKETENS
die op dit moment worden getest en gerealiseerd 

Circulair gebruik van tuinbouwplastic

In de Nederlandse tuinbouwsector worden jaarlijks duizenden tonnen plastic folie gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdek folie voor aspergeteelt of loopfolie in kassen. Lees meer

Bio-raffinage: van groene reststroom tot nieuwe grondstoffen voor feed en food

Vanuit de feed en food industrie is er een sterke behoefte naar duurzaam geproduceerde eiwitten. Via bio-raffinage kunnen eiwitten gewonnen worden uit gewassen zoals gras, prei en tomatenloof. Lees meer

Biochar: lokaal circulaire toepassing

Samen met Quimpex onderzoekt Platform Tuinbouwreststromen de mogelijkheid om tuinbouwloof via een pyrolyse proces om te zetten in biochar. Biochar kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en heeft als voordeel dat het veel langer koolstof in de bodem vastlegt dan compost of substraat. Lees meer

Circulair gebruik van substraat

In samenwerking met ketenpartners Den Ouden Groep en Kekkilä-BVB werken aardbeientelers – welke allen gebruik maken van verschillende substraatmixen – aan nieuwe mogelijkheden om hun gebruikte substraat opnieuw in te zetten in de professionele tuinbouw. Idealiter sluiten we ‘de cirkel’ door gebruikt substraat op te waarderen om vervolgens in te zetten op hetzelfde teeltbedrijf. Lees meer

Van paprikaloof tot keukentafel

ECOR BV realiseert op korte termijn in Venlo een productielocatie voor duurzame panelen. De productie-locatie is aanvullend op een inmiddels meerdere jaren in gebruik zijnde R&D locatie op de Laurens Janszoon Costerstraat. Het concept is gebaseerd op de flexibele toepassing van talrijke cellulose-houdende reststromen in unieke, duurzame panelen met tal van toepassingsmogelijkheden. Lees meer

CASE STUDIES

HET LAATSTE NIEUWS

Terugblik | Bijeenkomst reststroomverwaarding

Woensdagavond 11 mei vond er op de Brightlands Campus Greenport Venlo een bijeenkomst plaats over reststroomverwaarding. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Platform Tuinbouwreststromen, een initiatief van LLTB, SIGN, en telersverenigingen Fossa Eugenia, Royal ZON en SunFresh. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers.

De bijeenkomst begon met een aantal plenaire presentaties. Keynote spreker Jan Kuijpers van Kuijpers Kip sprak over de transitie naar een circulaire economie en welke initiatieven Kuijpers Kip hiertoe neemt. Vervolgens werd er geluisterd naar kortes pitches van BioVerbeek en ECOR. BioVerbeek heeft haar duurzame teeltoplossingen en verwaarding van reststromen toegelicht, specifiek gericht op de Biomeiler. ECOR liet concreet zien wat je kunt doen met paprikaloof, om uiteindelijk tot een meubelpaneel te komen dat op diverse manieren toepasbaar is. Met aandacht en een actieve interactie werd er geluisterd naar deze inspirerende verhalen.

Expeditie Reststroomverwaarding

Aansluitend aan het plenaire gedeelte van de bijeenkomst vond ‘Expeditie Reststroomverwaarding’ plaats. Een markt waarin maar liefst 12 ketenpartijen hun manier van reststroomverwaarding lieten zien, proeven en voelen. Zo werd er ter plekke een tomatensoep bereid van een reststroom cherrytomaatjes, kon je likeur proeven op basis van ‘buitenbeentjes in de teelt’ en gazpacho van diverse groentereststromen. Gezonde chips en snacks werden uitgedeeld, gemaakt van gedroogde reststromen uit de gehele schijf van vijf. Tot slot werd er veel informatie uitgewisseld over o.a. duurzame teelthulpmiddelen, proteïne-extractie uit reststromen, verwaarding van vervuilde plastic folies en de toepassingen van duurzaam substraat

Dit was een informatieve avond waarin veel creatieve en innovatieve ondernemers hun verhaal hebben kunnen doen en nieuwe contacten zijn gelegd. Een vruchtbare basis voor diverse organisaties om een volgende stap te zetten op het gebied van circulariteit in de tuinbouw. Voelt u ook de behoefte om een volgende stap te zetten? Stuur dan een e-mail naar info@platformtuinbouwreststromen.nl en wie weet kunnen we u verder helpen.

VERWAARDING VAN TUINBOUWRESTSTROMEN
Platform Tuinbouwreststromen zet actief ketens op in de volgende marktvelden:

Energie
Food
Feed
Bouwmateriaal
Chemie
Winning van inhoudsstoffen

FAQ
Veelgestelde vragen

Initiatiefnemers Platform Tuinbouwreststromen

Uitvoeringsorganisatie