Innovatiecafé met als thema: Verwaarding van tuinbouwreststromen

Binnen het Interreg project Circular Bio worden actuele knelpunten op het vlak van kringlooplandbouw, circulaire economie en bio-grondstoffen geïdentificeerd en vertaald naar oplossingsrichtingen.

In kleinere groepen van maximaal 30 personen krijgen deelnemers de kans om een vraag of uitdaging te introduceren om vervolgens verder te brainstormen met zeer specifieke partners die kunnen bijdragen aan oplossingsrichtingen. Voortvloeiend uit deze sessies kunnen nieuwe initiatieven en / of consortia ontstaan die via zogenaamde innovatie-vouchers door CIRCULAR-BIO voor een deel financieel ondersteund kunnen worden. Meer informatie kunt u hier vinden.

Programma

Het derde (digitale) Innovatie-Cafe vind plaats op 25 mei plaats met als thema: „Verwaarding van tuinbouwreststromen in de praktijk, op zoek naar de juiste voorbewerking en logistiek’ met het volgende programma:

  • 14:30 Welkom en introductie
  • 14:45 Challenge #1 – zoektocht naar optimale technieken tbv drogen, filteren en schonen van tuinbouwreststromen
  • 14:50 Challenge #2 – zoektocht naar geschikte aanpak van modelleren van optimale ketenlogistiek 
  • 14:55 Interactieve sessie van per challenge
  • 15:45 Afsluiting en vervolgstappen