Meer waarde voor reststromen in nieuw circulair verdienmodel voor de glastuinbouw.

Aanbod, kennis, kunde en advies komen samen.

Opgericht door Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON),  SunFresh, LLTB en SIGN

Waarom reststromen verwaarden?

Circulair ondernemen binnen de glastuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Wellicht heeft u wel eens de mogelijkheden bekeken om uw reststromen, zowel organisch als anorganisch, af te zetten. Echter zijn deze mogelijkheden beperkt en kunnen de kosten oplopen.

Om toch te kunnen voorzien in deze prangende behoefte, is Platform Tuinbouwreststromen opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh dn de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

De rol van Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen is één van de grootste consortia van boeren, telers en tuinders, vanuit het perspectief van reststroomverwaarding georganiseerd vanuit de aanbodzijde. Ons primaire doel is om bij te dragen aan het ontwikkel- en verdienmodel voor de achterban van de verschillende organisaties en tegelijkertijd inspelen op de verduurzaming en transitie naar een circulaire economie. Naast dat we kennis en expertise verzamelen, willen we nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens bouwen. En daarvoor zijn we op zoek naar jou. Want zonder jouw reststromen, kunnen we deze ketens niet opzetten.

VERWAARDINGSKETENS
die op dit moment worden getest en gerealiseerd 

Circulair gebruik van tuinbouwplastic

In de Nederlandse tuinbouwsector worden jaarlijks duizenden tonnen plastic folie gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdekfolie voor aspergeteelt of loopfolie in kassen. Lees meer

Bio-raffinage: van groene reststroom tot nieuwe grondstoffen voor feed en food

Vanuit de feed en food industrie is er een sterke behoefte naar duurzaam geproduceerde eiwitten. Via bio-raffinage kunnen eiwitten gewonnen worden uit gewassen zoals gras, prei en tomatenloof. Lees meer

Biochar: lokaal circulaire toepassing

Samen met Quimpex onderzoekt Platform Tuinbouwreststromen de mogelijkheid om tuinbouwloof via een pyrolyse proces om te zetten in biochar. Biochar kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en heeft als voordeel dat het veel langer koolstof in de bodem vastlegt dan compost of substraat. Lees meer

Circulair gebruik van substraat

In samenwerking met ketenpartners Den Ouden Groep en Kekkilä-BVB werken aardbeientelers – welke allen gebruik maken van verschillende substraatmixen – aan nieuwe mogelijkheden om hun gebruikte substraat opnieuw in te zetten in de professionele tuinbouw. Lees meer

Van paprikaloof tot keukentafel

ECOR BV realiseert op korte termijn in Venlo een productielocatie voor duurzame panelen. De productie-locatie is aanvullend op een inmiddels meerdere jaren in gebruik zijnde R&D locatie op de Laurens Janszoon Costerstraat. Lees meer

Inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten

STORL (Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen) houdt zich bezig met de opruiming van verpakkingen van gewasverzorgingsproducten. Dit jaar introduceren fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers samen een inzameling van deze verpakkingen. Lees meer

CASE STUDIES

HET LAATSTE NIEUWS

Nieuwe Oogst| Platform Tuinbouwreststromen wil tuinbouwfolie hergebruiken

Plastic flessen inleveren, thuis het plasticafval scheiden. Het is een kleine moeite. Maar voor de meeste tuinders is het afvoeren van plastic, met name plastic folies, een hoge kostenpost. Ze worden gebruikt om over gewassen heen te plaatsen. Denk aan afdekfolie voor aspergeteelt en loopfolie in kassen. Zodra er een teeltwisseling is, moeten de folies worden verwisseld en worden deze als afval gezien.

Platform Tuinbouwreststromen zet vol in op een transitie in de verwerking en recycling van plastic tuinbouwfolie, hier ligt een behoorlijke uitdaging. Om verandering in de plasticafvoer brengen, werkt het platform aan een verwaardingsketen voor tuinbouwfolie. Platform Tuinbouwreststromen kijkt samen met partners uit de sector naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen verwerking, recycling en hergebruik van de folies.

Het is van belang om eerst te kijken naar het voorkomen van het gebruik van plastic, bijvoorbeeld door te kijken naar de mogelijkheid van biologisch afbreekbare alternatieven voor touw en clips. Daarna wordt deze kijk verschoven naar niet te voorkomen plastics zoals loopfolie en aspergefolie. Meer weten over deze keten? Lees het gehele artikel van de Nieuwe Oogst!

VERWAARDING VAN TUINBOUWRESTSTROMEN
Platform Tuinbouwreststromen zet actief ketens op in de volgende marktvelden:

Energie
Food
Feed
Bouwmateriaal
Chemie
Winning van inhoudsstoffen

FAQ
Veelgestelde vragen

Initiatiefnemers Platform Tuinbouwreststromen

Uitvoeringsorganisatie

Partners

Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo logo
Rabobank Banking4food
Provincie Limburg logo