Platform Tuinbouwreststromen verenigt kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

Meer waarde voor reststromen in nieuw circulair verdienmodel voor de glastuinbouw.

Aanbod, kennis, kunde en advies komen samen.

Opgericht door Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON),  SunFresh, LLTB en SIGN

Waarom reststromen verwaarden?

Circulair ondernemen binnen de glastuinbouwsector wordt steeds belangrijker. Wellicht heeft u wel eens de mogelijkheden bekeken om uw reststromen, zowel organisch als anorganisch, af te zetten. Echter zijn deze mogelijkheden beperkt en kunnen de kosten oplopen.

Om toch te kunnen voorzien in deze prangende behoefte, is Platform Tuinbouwreststromen opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en SunFresh dn de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB).

De rol van Platform Tuinbouwreststromen

Platform Tuinbouwreststromen is één van de grootste consortia van boeren, telers en tuinders, vanuit het perspectief van reststroomverwaarding georganiseerd vanuit de aanbodzijde. Ons primaire doel is om bij te dragen aan het ontwikkel- en verdienmodel voor de achterban van de verschillende organisaties en tegelijkertijd inspelen op de verduurzaming en transitie naar een circulaire economie. Naast dat we kennis en expertise verzamelen, willen we nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens bouwen. En daarvoor zijn we op zoek naar jou. Want zonder jouw reststromen, kunnen we deze ketens niet opzetten.

VERWAARDINGSKETENS
die op dit moment worden getest en gerealiseerd 

Circulair gebruik van tuinbouwplastic

In de Nederlandse tuinbouwsector worden jaarlijks duizenden tonnen plastic folie gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afdekfolie voor aspergeteelt of loopfolie in kassen. Lees meer

Bio-raffinage: van groene reststroom tot nieuwe grondstoffen voor feed en food

Vanuit de feed en food industrie is er een sterke behoefte naar duurzaam geproduceerde eiwitten. Via bio-raffinage kunnen eiwitten gewonnen worden uit gewassen zoals gras, prei en tomatenloof. Lees meer

Biochar: lokaal circulaire toepassing

Samen met Quimpex onderzoekt Platform Tuinbouwreststromen de mogelijkheid om tuinbouwloof via een pyrolyse proces om te zetten in biochar. Biochar kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en heeft als voordeel dat het veel langer koolstof in de bodem vastlegt dan compost of substraat. Lees meer

Circulair gebruik van substraat

In samenwerking met ketenpartners Den Ouden Groep en Kekkilä-BVB werken aardbeientelers – welke allen gebruik maken van verschillende substraatmixen – aan nieuwe mogelijkheden om hun gebruikte substraat opnieuw in te zetten in de professionele tuinbouw. Lees meer

Van paprikaloof tot keukentafel

ECOR BV realiseert op korte termijn in Venlo een productielocatie voor duurzame panelen. De productie-locatie is aanvullend op een inmiddels meerdere jaren in gebruik zijnde R&D locatie op de Laurens Janszoon Costerstraat. Lees meer

Inzameling van lege verpakkingen van gewasverzorgingsproducten

STORL (Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen) houdt zich bezig met de opruiming van verpakkingen van gewasverzorgingsproducten. Dit jaar introduceren fabrikanten, distributeurs, loonwerkers en telers samen een inzameling van deze verpakkingen. Lees meer

CASE STUDIES

EVENTS

Telers on Tour

26 oktober 2023

Telers on Tour

Tijd voor de eerste externe bijeenkomst van Platform Tuinbouwreststromen. Met een mooie groep telers zijn we op bezoek geweest bij Laarakker Groenteverwerking in Well. Maurice Coolen en Twan Geraedts gaven een presentatie over Laarakker Groenteverwerking en zusterbedrijf EcoFuels. De laatste presentatie werd gegeven door Roy Dresen (Sustān) over het ontwikkelen van duurzame materialen, waarbij er zelfs een frisbee gemaakt van Miscanthus door de ruimte vloog. Na de presentaties vonden er nog een aantal interessante rondleidingen plaats bij Laarakker Groenteverwerking en EcoFuels, en was er nog ruimte voor een gezellige naborrel.

Inspiratiebijeenkomst

19 april 2023

Ruim 60 aanwezigen konden genieten van een interessant programma. Het plenaire gedeelte bestond uit diverse inspirerende presentaties over klimaatneutrale tulpenteelt, chemische recycling, voedsel redden van verspilling en reststromen gebruiken in veevoer toepassingen. Tijdens de tweede helft van de bijeenkomst konden alle aanwezigen diverse toepassingen van reststroomverwaarding ervaren. Verschillende voorlopers op gebied van circulairiteit in de land- en tuinbouwsector lieten middels een stand bij de netwerkborrel zien hoe hun oplossingen bijdragen aan een betere wereld.

Matchmaking Event

16 november 2023

Matchmaking Event

Tijdens het Matchmaking Event hebben maar liefst 33 speeddates plaatsgevonden tussen telers en potentiële afnemers en verwerkers van reststromen. Het doel van dit event was om partijen aan elkaar te koppelen en zo nieuwe verwaardingsketens op te zetten. Enerzijds om een extra verdienmodel te creëren voor de ondernemer, en anderzijds om gezamenlijk bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Met trots kunnen we zeggen dat er meerdere matches zijn ontstaan tijdens dit vruchtbare evenement!

HET LAATSTE NIEUWS

Nationale Inzameling Landbouwplastics

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics legt verbinding met Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)

In verschillende Europese landen wordt de inzameling van landbouwplastics op een nationaal niveau gecoördineerd. Met financiële ondersteuning van LIOF onderzoeken Platform Tuinbouwreststromen, Greenport West-Holland en Bluehub of er ook in Nederland draagvlak is voor een dergelijk platform. Hierin heeft het initiatief de verbinding gevonden met de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De partijen trekken inmiddels gezamenlijk op om bedrijven uit de agrarische sector, plastic recycling en afvalinzameling bij het initiatief te betrekken.

Om de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen op een efficiënte en duurzame manier het hoofd te kunnen bieden heeft de Nederlandse overheid als doelstelling dat in 2050 de economie volledig circulair moet zijn. Voorbeelden van initiatieven die hieraan moeten bijdragen zijn het verbod op single-use plastics, zoals rietjes en wegwerpbekers, het gescheiden inzamelen van huisafval en het statiegeldsysteem voor blik en plastic flessen.

Kunststoffen zijn waardevolle, functionele grondstoffen waar we zuinig en zorgvuldig mee om moeten gaan. De Nederlandse Rubber en Kunststof industrie neemt haar verantwoordelijkheid door verschillende initiatieven, zoals Rethink Plastics, en door actief bij te dragen aan hergebruik en het verhogen van circulariteit. Daarmee dragen we bij aan maatschappelijke doelstellingen.

VERWAARDING VAN TUINBOUWRESTSTROMEN
Platform Tuinbouwreststromen zet actief ketens op in de volgende marktvelden:

Energie
Food
Feed
Bouwmateriaal
Chemie
Winning van inhoudsstoffen

FAQ
Veelgestelde vragen

Initiatiefnemers Platform Tuinbouwreststromen

Uitvoeringsorganisatie

Partners

Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo logo
Rabobank Banking4food
Provincie Limburg logo