Reststromen verwaarden in de praktijk

De afgelopen maanden is samen met reststroomverwerkende partijen gewerkt aan de totstandkoming van nieuwe ketens. Er zit immers veel potentie in het verwaarden van zowel organische als anorganische reststromen. Op woensdag 24 februari a.s. wordt het Platform Tuinbouwreststromen aan u geïntroduceerd en worden en in een digitale bijeenkomst een aantal concrete, nieuwe mogelijkheden voor reststroomverwaarding toegelicht. Eén van de nieuwe ketens wordt opgebouwd rondom plastic. The Great Plastic Bake Off zal hun oplossing en visie op verwaarden toelichten. Tuinbouwondernemers Ad Gubbels (SunFresh) en Marcel Dings (Fossa Eugenia) zullen hierop reageren. We nodigen u van harte uit om hierbij aan te sluiten.