Telers bundelen hun krachten om reststromen te verwaarden

Venlo, 9 november 2020 – Telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON), SunFresh en LLTB nemen gezamenlijk initiatief tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen. Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

Aan het einde van het teeltseizoen ontstaan veel groene reststromen op een paprikateeltbedrijf, zoals hier bij Fresh Peppers in Baarlo. Foto: Pim Deuling (Bluehub) en Ad Gubbels (SunFresh / Fresh Peppers).

Van ‘afval’ naar waardecreatie

Platform Tuinbouwreststromen heeft zich ten doel gesteld om nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor telers te creëren, met daarbij de economische haalbaarheid, waardecreatie en andere voordelen voor agrariërs als belangrijkste drijfveren. Ad Gubbels, teler en bestuurslid SunFresh: “Plantresten, niet leverbare vruchten en andere reststromen zoals touw en folie worden nog altijd gezien als afval, waar je voor moet betalen om het af te voeren. Het is tijd voor een andere benadering: wat kunnen we met deze reststromen? We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid als ondernemers, drukken onze kosten én verhogen het rendement. Circulariteit zit steeds meer in de haarvaten van onze bedrijfsvoering; het geeft ons de license to produce.”

Uitdagingen circulariteit vraagt om slagkracht

Om versnippering van aandacht en inzet te voorkomen is er behoefte aan een overkoepelende aanpak. Het Platform Tuinbouwreststromen is op nationale schaal één van de grootste samenwerkingen van telers en tuinders die op het gebied van reststroomverwaarding de aanbodzijde heeft georganiseerd. Op deze manier creëert Platform Tuinbouwreststromen de gewenste omvang om een serieuze gesprekspartner te zijn voor vragende partijen. In de opstartfase wordt nauw samengewerkt met Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), die als expertise partner deelneemt en in samenwerking met het BioTreatCenter diverse nieuwe waardeketens inbrengt. Susanne Görtz, bestuurslid LLTB, licht toe waarom een integrale benadering zo belangrijk is: “Door telers te verenigen vergroten we de slagkracht, samen hebben we écht wat te bieden.

We gaan concreet en zichtbaar met ondernemers aan het werk om het verschil op zowel korte als lange termijn te maken. Zo wordt er binnen circulaire tuinbouw een verdienmodel gerealiseerd.”

Op weg naar nieuwe verwaardingsketens

Op korte termijn wil Platform Tuinbouwreststromen, waarbij het uitvoerende consortium bestaat uit agrarisch adviesbureau Arvalis en innovatiebureau Bluehub, vijf tot tien nieuwe ketens optuigen die op uiteenlopende manieren reststromen gaan verwaarden. Op basis van nauwe samenwerkingsverbanden tussen enerzijds telers en anderzijds afnemers van (an)organische reststromen zoals energie, feed, food, bouwmaterialen en de winning van inhoudsstoffen, aangevuld met eventueel gewenste solution providers die ondersteunen bij bewerking en verwerking van reststromen. Platform Tuinbouwreststromen komt graag in contact met marktpartijen die hier een rol in willen spelen.