Verwerking van plastic loopfolie tot regranulaat

Sinds 1987 teelt Peter Verberne paprika’s in Horst. In 2006 is het bedrijf begonnen met de teelt van snackpaprika’s en vanaf 2017 worden ook rode puntpaprika’s gekweekt. Inmiddels telt het bedrijf 3 locaties. Duurzaamheid is belangrijk: voor verwarming van de kas wordt gebruik gemaakt van de restwarmte uit een WKK en warmtepompen. Omdat het om soorten paprika’s gaat die vaak uit de hand worden gegeten, wordt bovendien geprobeerd zo veel mogelijk biologisch te telen.

Uitdaging

In de moderne glasgroenteteelt wordt veel gebruik gemaakt van verschillende soorten plastics. Denk hierbij aan de transparante folie en bakjes voor verpakkingen, nylon touw voor het opbinden van planten, zakken en potten voor groeisubstraat en loopfolie. Loopfolie wordt gebruikt in substraatteelt om de bodem af te dekken en extra licht naar de plant te reflecteren. In de meeste gevallen wordt dit folie vervangen bij de teeltwisseling om te voorkomen dat ziektes of ongedierte in de kas achterblijven. Vaak is loopfolie vervuild met plantresten waardoor dit niet te recyclen is en op de vuilstort of in de verbranding belandt. Kwekerij Verberne is al langer actief op zoek naar alternatieve, meer duurzame manieren om plastic afvalstromen af te zetten.

Oplossing

Via Platform Tuinbouwreststromen kwam Peter Verberne in contact met Agrea. Agrea werkt al enige jaren samen met verwerkingsbedrijf Clear Polymers om aspergefolie te verwerken tot regranulaat. Sinds 2020 neemt Clear Polymers ook loopfolie uit de glastuinbouw in. Clear Polymers richt zich op het verwerken van vervuilde, maar uniforme plasticstromen. Op de locatie van Clear Polymers in Apeldoorn worden deze folies in een zelf ontwikkelde machine geschoond, versnipperd en verwerkt tot regranulaat. Dit regranulaat wordt vervolgens teruggeleverd aan fabrikanten van folies. Zij kunnen op deze manier een deel van hun productie verduurzamen en zo hun ecologische footprint verkleinen.

Om de folies goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat deze niet te veel vervuild zijn met plantresten. In tegenstelling tot zand uit aspergefolie zijn plantresten namelijk erg lastig van het plastic te scheiden. De folie is daarom eerst geveegd en ondersteboven uitgedraaid waardoor eventueel achtergebleven materiaal van de folie valt en niet op de rol terechtkomt. Het uitdraaien van de folie is begeleid door Loonbedrijf Jenniskens. Kurstjens Recycling uit Grubbenvorst heeft het transport vanuit de locatie van Verberne naar Clear Polymers in Apeldoorn verzorgd.

Op weg naar nieuwe verwaardingsketens

Het grootste voordeel in verwerking van folie tot regranulaat is duurzaamheid. De folie belandt niet langer op de stort of in de
verbranding maar wordt opnieuw gebruikt waardoor grondstoffen worden uitgespaard. De afzettarieven van folie naar Clear Polymers zijn momenteel lager dan de storttarieven en het is te verwachten dat de storttarieven in de toekomst verder zullen stijgen terwijl de vraag naar regranulaat toeneemt. Het extra werk en de transportkosten zorgen er echter voor dat het financieel voordeel op dit moment nog beperkt is. Samen met Platform Tuinbouwreststromen, leveranciers van folie en andere ketenpartners wil Clear Polymers echter graag afspraken maken om de logistieke processen verder te optimaliseren om zo een oplossing te kunnen bieden die ook financieel voordelig is voor de deelnemende telers.